Nasz teatr logo

„Romantyczność” Mickiewicza w Teatrze Polskim. Warszawa.

22 października w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie będzie miała miejsce kolejna już w tym sezonie premiera. Jest nią sztuka „Romantyczność” Adama Mickiewicza w reżyserii Mikołaja Pinigina. W spektaklu wystąpią: Marta Alaborska, Dorota Bzdyla, Dorota Landowska, Katarzyna Skarżanka, Vanessa Gazda, Alicja Karluk, Bernadetta Statkiewicz, Adam Cywka, Jakub Kordas, Szymon Kuśmider, Krystian Modzelewski, Antoni Ostrouch, Dawid Ściupidro oraz chór: Monika Daukszo, Klaudia Golon, Maria Kozłowska, Michalina Łajtar, Alexandra Malatskovskaya.

W 1822 roku – 200 lat temu – Adam Mickiewicz napisał „Ballady i romanse” osadzone
w tradycji ludowej okolic Nowogródka, których mieszkańcy, w czasach poety, niejednokrotnie
nazywali się Litwinami, często czuli się Polakami, a mówili głównie po białorusku. Jest zatem
wielce prawdopodobne, że młody poeta fantastyczne opowieści o przenikaniu się świata
realnego i zjawisk nadprzyrodzonych mógł słyszeć po raz pierwszy właśnie w tym języku.
Utwory Mickiewicza przesycone są białoruskimi motywami, przepełnione białoruską
duchowością i również w tej tradycji należy szukać ich źródeł.
„Litwo, ojczyzno moja!” napisał Mickiewicz dziesięć lat później, czym do dziś wprawia
czytelników w konsternację. Największy polski poeta zaczyna najważniejszy polski poemat
narodowy nazywając ojczyzną inny kraj. Przy czym na myśli ma nie Litwę, a tereny dzisiejszej
Białorusi. To skomplikowane, podobnie jak nasza wspólna historia.
Mickiewicz – nasz wieszcz narodowy – odcisnął swe piętno na literaturze polskiej, dając
początek polskiemu romantyzmowi, ale też na literaturze naszych wschodnich sąsiadów,
wskazując kierunek myślenia o „małych ojczyznach” i znajdując kontynuatorów wśród
najważniejszych twórców nowoczesnej literatury litewskiej i białoruskiej.
Spektakl reżysera Mikołaja Pinigina, przygotowany z aktorami Teatru Polskiego w Warszawie,
jest też o tym – o naszej wspólnej kulturowej tradycji pogranicza. A pretekstem do tych
rozważań jest dwusetna rocznica powstania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”.

Informację o spektaklu pochodzą z notki prasowej.