Nasz teatr logo

Letnie warsztaty w Teatrze Lalek Guliwera. Warszawa


W Teatrze Guliwera startuje wakacyjny cykl warsztatów dla dzieci w ramach projektu „Guliwer – sąsiad, kolega, teatr”. Na warsztaty zapraszane są dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i ukraińskim, wstęp na nie jest bezpłatny.  Pierwsze spotkanie będzie miało miejsce 12 lipca i potrwa przez kolejne 4 dni.

Ideą projektu jest budowanie wspólnoty poprzez inicjatywy promujące i wzmacniające postawy otwartości, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych, realizowane m.in. poprzez przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne. Podczas warsztatów dzieci wspólnie z prowadzącymi będą eksperymentować, budować, animować lalki, a nawet tworzyć scenografię! Nie zabraknie też działań ruchowych i muzycznych, a wszystko po to, by w te wakacje przeżyć wyjątkową przygodę teatralną. Warsztaty będą więc okazją do lepszego poznania teatru poprzez kreatywne działania i wspólnej zabawy!

Oferta warsztatów jest różnorodna – Teatr przygotował m.in. działania interaktywne, warsztaty plastyczne, teatralne czy lalkowe.  Niektóre warsztaty przeznaczone są dla stałych grup, inne mają formę cykliczną i można dołączyć w trakcie (warunkiem jest dostępność miejsc).

Nad konceptem działań czuwa kuratorka ds. edukacji Teatru Lalek Guliwer – Anna Kierkosz, a do prowadzenia warsztatów zostali zaproszeni artyści wizualni, muzycy, a także reżyserki, animatorki i aktorki. Pierwsze warsztaty „Nasz dom, nasi sąsiedzi, nasze miasto” poprowadzą twórcy i twórczynie wrześniowej premiery „Wojna, która zmieniła Rondo”, a efekt pracy dzieci stanie się częścią scenografii do spektaklu.


Szczegółowy harmonogram i formularze zapisu w języku polskim i ukraińskim znajdują się na stronie internetowej Teatru: www.teatrguliwer.pl .