Nasz teatr logo

"Hamlet na sprzedaż" w Teatrze Osterwy w Lublinie

Na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie w sobotę 28 października premiera sztuki „Hamlet na sprzedaż” w reżyserii i według scenariusza Magdaleny Drab. Spektakl powstał na podstawie „Studium o Hamlecie”, „Requiem” i „Śmierć Ofelii” Stanisława Wyspiańskiego.
   Kim dla współczesnego widza jest Hamlet? Kim jest on dla aktorów Teatru Osterwy w Lublinie i dla samego Lublina? Czy to tylko bohater znanej powszechnie historii?
   Wyspiański uważał, że teatr ma „służyć za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku, postać ich i piętno”. Dlatego szczegółowo zbadał historię duńskiego królewicza, rozpisując ją ponownie na sceny i analizując motywy postaci. Starał się przenieść sztukę na rodzimy grunt i zobaczyć jej bohaterów w znanych mu aktorach. A co, gdybyśmy chcieli przełożyć „Hamleta” na naszą rzeczywistość? Co zobaczylibyśmy dziś w tym zwierciadle? Czy teatr ma jeszcze siłę konfrontowania nas z prawdą o nas samych? Przekonanie o ważności tych pytań skłoniło reżyserkę Magdalenę Drab do napisania scenariusza spektaklu na podstawie dzieł Wyspiańskiego.
   Bohaterem spektaklu jest grupa aktorów lubelskiego teatru, która chce się zmierzyć z „Hamletem” i odnaleźć go w swojej teatralnej codzienności. Historię duńskiego królewicza odgrywają w rodzimym mieście, starając się zrobić to w sposób jak najbardziej przystępny widzowi – „jak w teatrze muzycznym”. Jednocześnie wpuszczają nas w kuluary swojego zawodu i dzielą się osobistymi odczuciami na temat bycia aktorem. Pojawiają się pytania o sens uprawiania tego zawodu; o możliwość oddziaływania przez teatr oraz o sens myślenia w ogóle. Często w sposób humorystyczny mierzą się z frustracją, ale też próbują dotknąć tego, co najbardziej gorzkie i bolesne w naszej rzeczywistości. Czy uważne, żywe spotkanie aktorów i widzów może pomóc rozwiązać współczesne rozterki i konflikty albo przynajmniej rozpocząć hamletyczny proces myślenia w nas wszystkich?
   Na scenie wystąpią: Hanka Brulińska, Justyna Janowska, Jowita Stępniak, Magdalena Sztejman, Paweł Ferens, Tomasz Bielawiec i gościnnie Jakub Szlachetka. Scenografię i kostiumy opracowało Studio Karolina Fandrejewska. Choreografię opracował Jakub Lewandowski, muzykę napisał Albert Pyśk, zaś za realizację wideo odpowiada Bartek Bulanda.
   Spektakl skierowany jest przede wszystkim do widzów z Lublina, którzy rozpoznają w tekście spektaklu topografię swojego miasta oraz do młodych widzów, którzy będą mogli zetknąć się z zupełnie inną odsłoną tak zwanego teatru lekturowego.